Zorgbadkamers

Een verantwoorde zorgomgeving is dikwijls bepalend om wel of niet thuis te kunnen blijven wonen.
Verblijft u voor langdurige zorg graag thuis ?
Of is er sprake van blijvende beperkingen ?
Dan kan het nodig zijn een zorgbadkamer te realiseren.

Anderzijds is er ook vaak de wens om het sanitair aan te passen voor de nakende “oude dag’.
We denken dan vooral aan een anti-slip douchevloer met zo laag mogelijke instapdrempel,
onderhoudsgemak, veiligheids grepen, verhoogd toilet, …

Premie aanvragen: info hieronder

mindervaliden keuco

 

Nood aan een zorgbadkamer?

mindervaliden

Info AANPASSINGSPREMIE Wonen Vlaanderen:

Bent u 65 of ouder, en wenst u een tegemoetkoming te verkrijgen voor woningaanpassingen in functie van uw handicap, dan moet u bij het Agentschap Wonen Vlaanderen aankloppen.

De aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen is inkomensgebonden. Uw netto-belastbaar gezinsinkomen is een criterium voor de eventuele toekenning.

De premie bedraagt maximaal 1250 euro.

De aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen slaat op speciale uitrusting voor de activiteiten van het dagelijks leven, maw op de technische of sanitaire uitrusting of de constructie van de woning.

U kunt voor meer informatie terecht bij uw gemeente, bij de provinciale afdelingen van het Agentschap Wonen Vlaanderen of op de website www.bouwenenwonen.be

Info WONINGAANPASSING voor personen met een handicap

U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor het ombouwen van uw woning. Dit kan gaan om het vergroten van uw badkamer bijvoorbeeld, zodat u zich met uw rolstoel gemakkelijker kunt verplaatsen. Alle soorten woningaanpassingen waarvoor u bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een tegemoetkoming kunt krijgen, zijn samengebracht in de zogeheten refertelijst.  Website www.vaph.be

Om tegemoetkomingen voor aanpassingen van uw woning aan te vragen moet u ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Bij ‘Hulpmiddelen > Hoe aanvragen?’ vindt u alle inlichtingen over het verloop van de aanvraagprocedure.

Info VERBETERINGSPREMIE

Op basis van een inkomensberekening kan u al dan niet in aanmerking komen voor verbeteringswerken die u uitvoert aan uw woning. Voorwaarde is dat uw woning minstens 25 jaar oud.

Ook werken aan het sanitair komen hiervoor in aanmerking. Voor meer informatie kan u zich wenden tot uw gemeente. Zie ook alle info op www.wonenvlaanderen.be

Info VLAAMSE RENOVATIEPREMIE

Op basis van een inkomensberekening kan u al dan niet in aanmerking komen voor de Vlaamse renovatiepremie. Voorwaarde is dat uw woning minstens 25 jaar oud, en tweede voorwaarde is dat de renovatiewerken een bedrag van 10.000 euro moeten belopen.

Voor meer informatie en berekening kan u zich wenden tot uw gemeente. Zie ook alle info op www.wonenvlaanderen.be